pic329x221זיהומים בחלל הפה


הפה הוא שער הכניסה לשתי מערכות שקריטיות לתפקוד של הגוף שלנו – מערכות העיכול והנשימה. ומכיוון שחיים להם בפה אינספור חיידקים, נגיפים ופטריות שמושפעות ממערכות העיכול והנשימה – יש קשר בין בריאות הפה לבין הבריאות הכללית שלנו.

במקרים חמורים של הידרדרות בהיגיינת הפה קיימת אף סכנה לכשלים רב מערכתיים בדמות מחלות לב, מחלות כליה וכד'.

הפה כמצע גידול נוח לבקטריות


הסביבה הבקטריאלית בפה משתנה בצורה קבועה, עם הגיל, בקיעת ואיבוד שיניים, מחלות בשיניים, הריון, תזונה וכד'. הקשר ההדוק בין הפה לבין מערכות העיכול והנשימה מאפשר לזהות בתוך חלל הפה סימנים מוקדמים למחלות כמו לוקמיה, מחלת בכצ'ט, תסמונת סיוגורן ועוד. זיהומים חמורים.

החיידקים שחיים באופן קבוע בחלל הפה עלולים לחדור לרקמות החניכיים או לזרם הדם במהלך ניתוח חניכיים, שיני בינה ואפילו הסרת אבנית, שכן אלה כרוכים בדימום רב. גם מכה חזקה שמובילה לדימום משחררת את הבקטריות לטייל להן למקומות בגופנו בהם הן אינן רצויות. במקרה של חדירה לזרם הדם, הבקטריות עלולות להיצמד לשסתומי הלב, וזו הסיבה שכ-10% ממקרי דלקת פנים הלב מקורם